contradiction

 1. İsim, Dil ve Edebiyat çelişki
 2. İsim yalanlama, tekzip.
 3. İsim inkâr.
  a clear/glaring contradiction: düpedüz inkâr.
 4. İsim çelişme, çelişki, tezat, tenakuz.
  There is no contradiction between my behavior and my principles.

  to be in contradiction with … : … ile çelişmek/tenakuza düşmek.
 5. İsim aykırılık, ayrılık, mübayenet.
 6. İsim tutarsızlık, bağdaşmazlık, insicamsızlık.
çelişmek Fiil
apaçık çelişki halinde
tam çelişkili durumda
toplumsal çelişme.
kendi kendiyle çelişen beyan
hukuka aykırılık
bir şeyle çelişmek Fiil