council of ministers

  1. bakanlar kurulu
  2. kabine
  3. (AT) üye devlet bakanları konseyi
  4. Bakanlar Konseyi
bakanlar kurulu kararı İsim
Bakanlar Kurulu Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
bakanlar konseyi toplantısı
bakanlar özel konseyi
bakanlar kurulu
bakanlar kurulu kararı İsim
Bakanlar Kurulu Kararı İsim, Hukuk
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İsim, Avrupa Birliği