cousin full

birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
ikinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu
biriyle birinci (göbek) dereceden kardeş çocuğu olmak Fiil