covenant for further assurance

  1. satın alıcının gayrımenkül satıcısından makul olarak isteyebileceği ve uygulanmasının mükemmelleştirici
    bazı fiillerin teminini öngören sözleşme
  2. ek güvenceli mukavele