1. Sıfat kesin, kat'î, hayatî, can alıcı, son derece önemli, kritik.
    at a crucial moment/decision. This is
    a decision that is crucial to/for our future. It is crucial that you take this test.
  2. Sıfat çetin, çok önemli/ciddî.
  3. Sıfat haç şeklinde.
önemli tarih
ödeme günü
kesin kararla sonuçlanması beklenen müzakereler
kararla sonuçlanacak müzakere
en önemli sorun
kritik hareket
kritik dönem
dönüm noktası İsim
can alıcı nokta
kritik aşama
ateş tecrübesi İsim
kararla sonuçlanacak sınama
liyakatini gösterme
kararı belirleyecek önemli oy
can alıcı nokta