cruel and inhuman treatment

  1. eşlerden birinin (özellikle kocanın) eşine karşı insafsızca davranması
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk