1. parking attendant

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Belli bir esnaf grubu arasında düzeni ... ortalığı idâre eden görevli