1. İsim, Tarih ferman
 2. İsim, Hukuk kararname
 3. (resmî) emir(name), buyruk, irade, ferman.
  to issue a decree.
 4. Hukuk karar(name), hüküm, yargı.
 5. İlahiyat kader, takdiri ilâhî, varlığın önceden takdir edilmiş âkibeti.
 6. (resmen) emretmek, buyurmak, irade/ferman çıkarmak, karar/hüküm vermek/yayınlamak.
  They have decreed
  to end all this fighting. to decree a punishment. to decree that a criminal should be punished.
 7. takdir etmek, mukadder kılmak, alnına yazmak.
  God decreed that we should meet, my dear!
kararname çıkarmak Fiil, Hukuk
kesin karar
bir kararı iptal etmek Fiil
bir karanamenin iptali İsim
bir kararnamenin iptali İsim
tehir-i icra talebi
kararname gereği
kartel kararı
tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar
anayasal karar
Bakanlar Kurulu Kararı İsim, Hukuk
tespit kararı
ipotekten kalan borcun tespiti
boşanma kararı
acil kararname
icra yoluyla tahliye ettirmek Fiil
bir karar vermek Fiil
kararname çıkarmak Fiil
tahliye kararı
bir kararı yürürlüğe koymak Fiil
bir kararname çıkarmak Fiil
vasiyet ilamı
müeccel karar
federal kararname
kesin karar
(US) icra yoluyla satış kararı
çerçeve kararnamesi
kanun kuvvetindeki kararname ile yönetmek Fiil
bu kararnameye uyarak
ara kararname
ara kararı
hüküm çıkarmak Fiil
kararname çıkarmak Fiil
kazai karar
hâkim kararı
mahkeme karar gününün tespiti dilekçesi
butlan kararı
kararname çıkarmak Fiil
karar vermek Fiil
geçici kararname
hükümet kararı
hükümet kararıyla bir grevi yasaklamak Fiil
ara kararı ile durdurmak Fiil
geçici karar
geçici kararname
bir kararname yayımlamak Fiil
bir kararnameyi iptal etmek Fiil
bir kararı geri almak Fiil
referandum kararnamesi
kararname ile düzenlemek Fiil
bir kararnamenin iptali İsim
bir kararnameyi iptal etmek Fiil
bir kararnameyi kaldırmak Fiil
kararname yle yönetmek Fiil
kararnamelerle yönetmek Fiil
kanun kuvvetinde kararname
kararnamenin yürütülmesini durdurmak Fiil
bir mahkeme kararının uygulanmasını durdurmak Fiil
bir kararın yürürlüğe konmasını durdurmak Fiil
bir kararnamenin yürütülmesini durdurmak Fiil
yukarıda adı geçen karar
gayri kabili rücu kararname
nihai karar
hakem kararı
tarafların mutabakatına uygun olarak verilen karar
vasiyeti tenfiz kararı
vasiyeti tenfiz memuru tayin eden mahkeme kararı
gıyap kararı
gıyabında karar
iflas hükmü
iflas kararı
kanun kuvvetinde kararname
kanun hükmünde kararname
kanun kuvvetinde kararname
belirli bir süre içinde aksi sabit olmadığı takdirde kesinleşen boşanma kararı.
iflas kararı
iptal kararı
ilga kararnamesi
tayin kararı
tespit kararı
vasiyeti tenfiz kararı
fesih kararı
miras paylaştırma kararı
boşanma kararı
yüksek makam kararı
yüksek makamın kararı
aciz kararı
evliliğin hükümsüz olduğuna hükmeden karar.
karı kocalık haklarının geri verilmesi
rehnin paraya çevrilmesi kararı
gıyap kararı
bir kararı yürürlüğe koymak Fiil
evliliği mahkeme kararıyla iptal ettirmek Fiil
bir evliliği mahkeme kararıyla iptal ettirmek Fiil
bir kararnameyi yürürlüğe koymak Fiil
iflas kararını imzalamak Fiil
bir sözleşmeyi bozan tarafın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini emreden mahkeme kararı
bir kararı imza için birine arzetmek Fiil