depreciated cost

  1. birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra kalan değer
  2. birikmiş amortismanlar düştükten sonra kalan değer