1. (merak vb.'den) çatlamak, çok merak etmek.
    We're dying to hear what happened.
sönmek Fiil
kurumak Fiil
nefes kesici manzara İsim
öleyazmak Fiil
kurutmak Fiil
cehennemi boylamak Fiil
post elden gitmek (argo) Fiil
tahtalı köye gitmek (argo) Fiil
gümbürdemek (argo) Fiil
kalıp dinlendirmek (argo) Fiil
gümlemek (argo) Fiil
gürlemek (argo) Fiil
canına susamak Fiil