diminishing utility

azalan yarar kanunu (bir malın artan miktarda tüketiminden elde edilen yarar veya tatminle ilgili bir ekonomi yasası
azalan yarar kanunu
azalan marjinal fayda