direction finder

  1. İsim yönbulucu, gonyometre, kestirme cihazı.
    direction finding: yönbulma, kestirme.
otomatik yön bulucu
radyo dalgalarıyla alınan kerteriz