1. uyuşmaz, anlaşmaz (kimse), muhalif çoğunluktan ayrılan, karşı koyan (kimse).
    dissidently: muhalif
    kalarak, uyuşmaksızın, anlaşmaksızın.
şimdiki yönetimin performansını beğenmediklerini ifade etmiş ve yöneticileri değiştirmeye kararlı olan bir grup hissedar
(US) muhalif hissedarlar İsim
muhalif halk