distant early warning

uzak erken uyarma ve ikaz hattı