1. Fiil, Biyoloji ıraksamak (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. Fiil ayrılmak, birbirinden uzaklaşmak.
    Their paths diverged at the fork in the road.
  3. Fiil fikirce, karakterce, özellikçe, şekilce vb.) ayrılmak, farklı olmak, aykırı olmak.
    Their opinions diverged on this matter.
  4. Fiil, Matematik (dizi, derney vb.) ıraksamak, ıraksak olmak.
  5. Fiil (bir yoldan/plandan/konudan vb.) uzaklaşmak, ayrılmak, sapmak.
  6. Fiil saptırmak, (birbirinden) ayırmak/uzaklaştırmak, ıraksatmak.
her zaman herkesin gittiği yoldan başka yola sapmak Fiil