1. İsim iri başlı çivi (eskiden kapıları süslemek veya sağlamlaştırmak için kullanılırdı).
ölü, ölmüş.
iri başlı çivi