dormant company

  1. belli bir hesap dönemi içinde muhasebe kayıtları fazlaca işlem görmemiş bir şirket