1. İsim deve
    (Camelus dromedarius): Arabistan ve K. Afrikada yaşar.