dumanın çıkması için bir çıkış bulmak

  1. Fiil to provide an outlet for smoke