1. İsim kontluk.
  2. İsim bir kontun unvanı, rütbesi, sahip olduğu arazi.