ekonomik bakımdan birbirine bağımlı olma

  1. economic interdependence