1. Geçişli Fiil çıkarmak, ihraç etmek, atmak, ortadan kaldırmak.
    to eliminate smudges.
  2. Geçişli Fiil yok etmek, ifna/bertaraf etmek, tasfiye etmek.
    to eliminate a parameter between two equations.
  3. Geçişli Fiil, Fizyoloji vücuttan dışarı atmak/çıkarmak/ boşaltmak, ıtrah etmek.
    eliminate waste material from the body.
  4. Geçişli Fiil, Spor elemek, takımdan/oyundan çıkarmak.
  5. Geçişli Fiil hesaba katmamak, ka'le almamak.
bir olanağı yok etmek Fiil
bir vergiyi kaldırmak Fiil
(US) bir hesabı silmek Fiil
engel kaldırmak Fiil
engelleri kaldırmak Fiil
rekabeti yenmek Fiil
rekabeti ortadan kaldırmak Fiil
gümrük engellerini kaldırmak Fiil
gümrük vergisini kaldırmak Fiil
kotaları kaldırmak Fiil
tehlikeyi bertaraf etmek Fiil
aracıyı ortadan kaldırmak Fiil
kâr getirmeyen ürün çeşitlerini kaldırmak Fiil
toptancıları aradan çıkarmak Fiil