1. Geçişli Fiil açıklamak, tavzih/tasrih/izah etmek, (bir konuyu) aydınlatmak/tenvir etmek, tarif ve beyan etmek.
    The
    scientist elucidated his theory by a few examples.