enhancement

  1. İsim iyileştirme
  2. artır(ıl)ma, çoğal(t)ma, yüksel(t)me.
fasilitasyon İsim, Tıp ve Sağlık
fiyatların artırılması
değerin artması