1. Geçişsiz Fiil izlemek, birbirini takip etmek, biri öbürünün ardından gelmek.
  the ensuing year: ertesi yıl.
  They
  said the building will be finished the ensuing year.
  Silence ensued: Onu sessizlik izledi.
 2. Geçişsiz Fiil sonucu … olmak, sonunda vaki olmak, netice olarak husule gelmek, çıkmak, meydana gelmek.
  In his anger
  he hit the man and a fight ensued: Öfkelenip adama vurdu, sonunda kavga çıktı.
…den doğmak Fiil, Hukuk
bir yanlış anlaşmadan meydana gelmek Fiil
… açısından doğmak Fiil, Hukuk