enter into correspondence

biriyle mektuplaşmaya başlamak Fiil