1. Fiil, Hukuk yargı açısından değerlendirmek
 2. Geçişli Fiil eğlendirmek, ağırlamak, ikram etmek, avutmak, oyalamak, meşgul etmek.
  She entertained ten people at
  dinner. The circus entertained the children.
 3. Geçişli Fiil misafir etmek, misafirliğe kabul etmek.
  She entertains a great deal: Misafirleri hiç eksik olmaz.
 4. Geçişli Fiil hatırda tutmak, göz önünde bulundurmak.
  to entertain an idea.
 5. Geçişli Fiil gönlünde yaşatmak, (ümit vb.) beslemek.
  Even after failing twice, he still entertaind a hope of success.

  to entertain a grudge: kin beslemek.
 6. Geçişli Fiil kabul etmek, yerine getirmek, is'af etmek.
  entertain a motion: (başkan vb.) bir öneriyi kabul edip kurula sunmak.
biri için büyük saygı beslemek Fiil
biri için şefkatli duygular beslemek Fiil
mülahazaya almak Fiil
bir teklifi dikkate almak Fiil
bir teklifi iyi karşılamak Fiil
teklifi dikkate almak Fiil
risk taşımak Fiil
bir riski üstlenmek Fiil
bir risk taşımak Fiil
birine tutulmak Fiil
bir fikir beslemek Fiil
bir teklifle ilgilenmek Fiil
teklifle ilgilenmek Fiil
iş temasları olmak Fiil
hayırsever duygular beslemek Fiil
misafir kabul etmek Fiil
konuşmalarda bulunmak Fiil
müşterileri ağırlamak Fiil
müşteri ağırlamak Fiil
dostlara akşam yemeği vermek Fiil
hafta sonu misafir ağırlamak Fiil
birine düşmanca duygular beslemek Fiil
çok cömertçe ağırlamak Fiil
eğlenmek Fiil
biriyle ilişkide olmak Fiil
biriyle ilişkilerde bulunmak Fiil
kuşkuları olmak Fiil
kuşku beslemek Fiil