equidistant

  1. Sıfat eşit uzaklıkta.
    equidistantly: eşit aralıklarla.
(Harita) eşuzaklıklı yönsel izdüşüm: harita üzerinde iki nokta arasındaki doğrusal uzaklık, yeryüzünde
o iki nokta arasındaki en kısa mesafeyi gösterecek tarzda harita çizme yöntemi.
azimuthal equidistant projection