estimate the value of

arazinin değerini biçmek Fiil