şehir çevresindeki sürat yolu
şehir çevresindeki otoyol
(US) şehir çevreyolu
(US) tercihli yol üzerindeki bina