fall flat on one's face

  1. Fiil yere kapaklanmak
  2. Fiil bir işi yüzüne gözüne bulaştırmak
  3. Fiil kapaklanmak