1. geminin kaburgaları veya bordası gibi içeriye doğru eğilmek.