1. favorite
  2. sideboards
  3. whiskers
  4. sideburns

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir yarışma veya karşılaşmayı kazanacağına inanılan ... veya hayvan, özellikle at
  2. Kulak hizâsından ... sakal demeti