1. İsim (veya Arapça:
    fellahin/fellaheen) fellâh, Arap köylü/çiftçi.

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Ar