file a report

  1. Fiil bir rapor sunmak
  2. Fiil bir raporu sunmak
  3. Fiil rapor sunmak