1. pharaoh
mongoose
prickly pear
whipcord

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Eski Mısır ... verilen unvan