1. İsim bitli han: ucuz, âdi, pespaye otel veya pansiyon.
  2. İsim (torba şeklinde, taşınabilen) yatak.
  3. İsim pis mahlûk, sevilmeyen yaratık.
    She loves her dog, but nobody else can bear the old fleabag.
torba şeklinde yatak