for good and valuable consideration

  1. Zarf, Hukuk geçerli ve uygun bir bedel karşılığında