1. önceden göstermek/belirtmek, olacağı önceden haber vermek, önceden tasarlamak, delil/alâmet/işaret olmak.

    Present trends foreshadow future events.
  2. alâmet, işaret, belirti, ön haberci.