1. Fiil mükemmelleştirmek
  2. Fiil tertip etmek
  3. Fiil kurmak
  4. Fiil yalan yere suç yüklemek
  5. karaçalma
  6. oyuna getirme
  7. komplo
komplo
desise
danışıklı dövüş
hile
iftira, karacılık, yalan yere suç yükleme, (birisine) suç atma/yamama, kumpas, suçsuz bir kimseyi suçlu
göstermek için kurnazca düzenlenmiş plan.
İsim
hileli düzen, (bir yarışma vb.'de istenen sonucu sağlamak için yapılan) sahtekârlık, dolap, düzen, tertip. İsim