free of capture and seizure clause

  1. iğtinam
  2. zapt-ü müsadere klozu (haciz konulamıyacağına dair hüküm
  3. müsadere ve hacizden muafiyet klozu (savaşta deniz sigorta poliçesine konan , sigortacı sorumluluğunu sınırlayan kloz