1. Sıfat nafile, beyhude, boş(una), başarısız, sonuçsuz, yararsız, faydasız, gereksiz, lüzumsuz, abes.
    Efforts
    to convince him were futile.
  2. Sıfat değersiz, kıymetsiz, bir işe yaramaz, önemsiz, ehemmiyetsiz.
    futile chatter. That futile young man
    does nothing but waste money.
boş girişim