1. dimple
  2. coquettish glance

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Göz kırpma, ... işâret etme