1. tahmin/takdir etmek, tahminde bulunmak, hakkında hüküm vermek.
  To gauge the distance with one's eye.

  To gauge the right moment: Uygun zamanı takdir etmek.
  It is difficult to gauge the character of a stranger.
 2. ölçmek, ölçüye vurmak, mesaha etmek.
  He has a special instrument to gauge the width of a metal strip.
 3. ayarlamak, ayarını düzeltmek.
 4. tartmak.
 5. (taşı/tuğlayı belirli boyutlarda) yontmak, kesmek.
 6. mikyas, ölçü birimi/standardı.
 7. ölçü aleti, gösterge, mastar, şablon, gabari, ölçek, müş'ir, mihenk, mihengir.
  fuel gauge: benzin/yakıt
  göstergesi.
  oil gauge. temperature/wind/rain gauge. wire gauge.
 8. miyar, ölçüt, kriter, tahmin ve takdire temel teşkil eden ilke veya standard ölçü.
 9. ölçü, boyut, hacim, miktar, uzunluk, kapasite vb. ölçüsü.
  It is a gauge of his experience: Bu
  onun tecrübesinin bir ölçüsüdür.
 10. (tüfek) çap, kalibre, çapı tüfeğin çapına eşit ve ağırlığı 1 libre olan kurşun küre sayısı.
  a 12 gauge shotgun.
 11. Demiryolları ray açıklığı.
  standard gauge: normal açıklık (1.435 m.).
  broad gauge: geniş hat.
  narrow gauge: dar hat.
 12. dingil açıklığı/mesafesi: arabanın aynı dingilindeki iki tekerleğin birbirine uzaklığı.
 13. tel çapı, saç kalınlığı.
 14. (örgü işlerinde) 1.5 inç (3.81 cm.) deki ilmek sayısı.
  15 denier, 60-gauge stockings.
 15. Denizcilik geminin diğer gemiye veya rüzgâra göre bulunduğu yer.
  have the lee gauge of: (gemi) rüzgâr altında
  bulunmak.
  have the weather gauge of : (gemi) rüzgâr üstünde bulunmak.
 16. harcın katılaşmasını çabuklaştırmak için katılan alçı miktarı.
çaprazölçer
hava basıncı ölçme aleti
açı masdarı
delgi ölçeği: matkap belirli bir derinliğe varınca durduran düzen. İsim
geniş hat. İsim
derinlik ölçeği
yakıt seviye göstergesi
film boyu
akaryakıt sayacı
benzin ölçeği
benzin göstergesi
benzin göstergesi
benzin ölçeği
(US) benzin ölçeği
punta ölçeği: harflerin puntasını ölçmeye yarayan matbaacı cetveli. İsim
sınırlama geyci
nişankes.
metre
(demiryolu) dar hat, ray aralığı 1.435 m'den az olan demiryolu, dekovil. İsim
dar hatta işleyen tren. İsim
olan demiryolu
ray aralığı 141 cm
yağ müşiri
yağ seviye müşiri
yağ ölçeği
yağ basıncı göstergesi Ulaşım
benzin göstergesi
benzin seviye müşiri
benzin göstergesi
basıölçer, manometre.
sütun kalıbı
ray açıklık masdarı
yağmur ölçeği. İsim
standart genişlikteki raylar
normal ray açıklığı
ray açıklığı standardizasyonu
ölçü almak Fiil
hararet göstergesi Ulaşım
su seviyesini gösteren alet
su seviyesini gösteren alet
lastik basınç ölçeği
tekerlek balans ayarı
lastik havasını ölçen çubuk
boşluk ölçümü
seviye göstergeci, su seviyesini gösteren alet.
water gage şeklinde de yazılır. İsim
kârlı iş
yel-ölçütü: rüzgâr hızını ölçen alet. İsim
düzelteç: tüfekte nişan noktasını rüzgâr hızına göre düzeltme taksimatı. İsim
tel ölçeği, tel mastarı, tel kalınlığı.
ray açıklığı masdarı
astar latası İsim
takoz masdarı
su seviye gösterici musluğu
mastarlı kalıp
maden ocağı hava kapağı
su seviye camı
ayarlı bıçak
gösterici lambası İsim
masura
ölçme noktası İsim
manometre basıncı
kamuoyunu yoklamak Fiil
kamuoyunu ölçmek Fiil
ray açıklığı masdarı
birinin yeteneklerini ölçmek Fiil
birinin karakterini tahmin etmek Fiil
mastar
alçı harcı
bir fıçının içindekilerini tahmin etmek Fiil
piyasayı yoklamak Fiil
yapılan ilerlemeyi ölçmek Fiil
yağış miktarını ölçmek Fiil
mastar farkı
vezinleri (ölçüleri) ayar edip damgalamak Fiil
geniş/dar/normal hatlı demiryolu.
benzin deposu şamandrası İsim, Ulaşım
basınç ölçüsü
baskı ölçüsü
(bir kimseyi/şeyi) değerlendirmek, değerini/yeteneklerini vb.) takdir etmek, mihenge/ölçüye vurmak, tartmak,
hesaplamak.

NOT:
özellikle teknik anlamda
gage şeklinde de yazılır.