1. Sıfat memnun, mesrur, mahzuz, hoşnut.
  I'm glad you could come. I'll be glad when the exams are over.
 2. Sıfat sevinçli, ferah, memnuniyet/sevinç/ferahlık veren.
  glad news of victory.
 3. Sıfat sevinç(li), sevinçten ilerigelen.
  We heard her glad shout when she saw us: Bizi görünce sevinç çığlıkları attı.
 4. Sıfat parlak, güzel.
 5. Sıfat (bkz: gladiolus ) (1).
 6. Sıfat memnun etmek.
sevinmek Fiil
göz etme/kırpma, gözle işaret etme.
to get/give a glad eye: göz etmek, göz kırpmak.
el sıkma, tokalaşma, aşırı bir memnuniyetle “hoş geldiniz” deme.
bayramlık (giysi), en süslü elbise.
müjde
aynıyla mukabele etmekten memnun
Beğendiğine sevindim.
Beğendiğinize sevindim.
Hatırlattığın için teşekkür ederim.
Söylediğin için teşekkür ederim.
İyi ki söyledin.
pas vermek (argo) Fiil
birisinin gittiğine sevinmek.
I'll be glad to see the back of him: Giderse sevineceğim/memnun
olacağım (Yüzünü şeytan görsün!).
göz süzmek Fiil
müşerref oldum
paslaşmak (argo) Fiil