1. eğim, meyil (yol, demiryolu vb.).
  2. eğik düzlem, yokuş, iniş.
  3. Fizik bayırlık: (sıcaklık, basınç, potansiyel, alan şiddet vb. gib) bir çokluğun belirli bir yönde birim uzaklıktaki değişme miktarı.
  4. Matematik düşüm, eğim: bileşenleri verilen bir işlevin kısmî türevleri ile beliren vektör. Kıs.:
    grad.
  5. düzgün eğimli, düzgün olarak yükselen/alçalan.
  6. (hayvan) yürüyerek ilerleyen.
  7. Zooloji yürümeye/koşmaya elverişli/uyumlu (bazı kuşların ayakları gibi).
pressure gradient.
basınç bayırlığı/gradyanı: birim yükseklik değişmesinde hava basıncının değişmesi.
sıcaklık düşümü/değişimi, uzaklık birimi başına sıcaklık değişimi.