1. İsim mezar, kabir, lâhit.
  Dig one's own grave: Mezarını kendi (eliyle) kazmak.
  From cradle to the
  grave: Beşikten mezara kadar.
  Someone is walking over my grave: Tüylerim ürperiyor.
  to have one foot in the grave: bir ayağı çukurda/mezarda olmak.
  to turn (over) in one's grave: mezarında kemikleri sızlamak.
  secret as the grave: çok gizli.
  silent as the grave: mezar gibi sessiz.
 2. İsim türbe, makber.
 3. İsim ölen/kaybolan/geçmişe intikal eden şeyin gömüldüğü yer.
  the grave of dead reputations.
 4. İsim ölüm.
  He'll come to an early grave: Vaktinden evvel ölecek.
 5. Sıfat ciddî, vakur, vekarlı, ağırbaşlı, temkinli.
  a grave person. grave thoughts. a grave face. a grave ceremony.
 6. Sıfat önemli, mühim, vahim, ağır, tehlikeli.
  It was a grave decision to make. grave responsibilities. grave
  situation. The sick man's condition is grave.
 7. Sıfat, Gramer (a) vurgusuz, (b) pes, alçak frekanslı, (c) aksanlı, Fransızcadaki aksan grav (
  `) gibi.
 8. Sıfat (renk) donuk, sönük, cansız, karanlık, loş, kasvetli.
 9. Geçişli Fiil hâkketmek, oymak, kazmak.
  graving-tool: hakkâk/oyma kalemi, çelik kalem.
 10. Geçişli Fiil nakşetmek, derin iz bırakmak.
  graven in the mind.
 11. Geçişli Fiil, Denizcilik kalafat etmek, geminin altını temizleyip zift sürmek.
  graving dock: kalafat yeri, gemi tamir havuzu.
 12. ağır, yavaş, ciddî, vakur (bir şekilde).
bir ayağı çukurda olmak Fiil
ortak mezar
bir cenaze alayını mezarlığa kadar izlemek Fiil
beşikten mezara
bir ayağı çukurda/mezarda olmak.
toplu mezar İsim
affedilir
affolunur Sıfat
bir ayağı mezarda
yoksullar mezarlığı
hortlamak Fiil
mezardan çıkmak Fiil
canlanmak Fiil
dirilmek Fiil
kemikleri sızlamak Fiil
mezarında ters dönmek Fiil
yoksullar mezarı
mezarında ters dönmek Fiil
kemikleri sızlamak Fiil
şehitlik
ölülere giydirilen giysiler İsim
ciddi tehlike
mezar kazıcı
acı haber
mezar hırsızı İsim
mezar hırsızlığı İsim
mezar hırsızlığı İsim
borsada büyük skandal
ciddi durum
ağır ihlal İsim, Hak ve Özgürlükler
başı büyük dertte olmak Fiil