have a chip on one's shoulder

  1. Fiil kavgaya hazır olmak
  2. Fiil öfkesi burnunun ucunda olmak