have one's money in stocks

  1. Fiil (Br) parasını devlet tahvillerine yatırmış olmak