1. Zarf dolayısıyla
 2. Zarf buradan
 3. Zarf şu halde, o halde, bu sebepten, bundan dolayı, bu nedenle, binaenaleyh, binnetice, bunun sonucu olarak.

  The attempts to raise money have failed; hence the project will have to be abandoned: Para toplama girişimleri sonuç vermedi, bu nedenle proje terkedilecek.
 4. Zarf bundan sonra, bundan böyle, (şu andan/bugünden) sonra.
  They will leave a month hence: Bir ay sonra
  gidecekler.
  A year hence, the incident will have been forgotten.
  a week/ten days hence: bir hafta/on gün sonra.
 5. Zarf buradan, bu yerden, bu dünyadan/hayattan.
  She went hence many years ago: Yıllar var ki (çok seneler
  önce) buradan gitti (Gideli yıllar oluyor).
 6. Zarf bu kaynaktan, bu kökten/menşeden.
  hence came several problems: Birçok sorunlar bu kaynaktan çıktı.

  hence he has his courage: Cesaretini buradan (bu kaynaktan) alıyor.
 7. Ünlem defol! yıkıl! git! uzaklaş!
çek arabanı! defol! yıkıl karşımdan!